dissabte, 26 de setembre del 2009

Bla, bla, bla... Blog

Títol: Usos educatius dels blogs. Recursos, orientacions i experiències per a docents.

Autor: Franciesc Balagué i Felipe Zayas.

Editorial: UOC.

Any: 2007.

A continuació mostraré algunes de les idees principals d'aquest llibre relacionat amb els blog i els blogs educatius.


Què és la web 2.0? És un marc d'interacció, participació i comunicació social allunyat del model anterior, on els continguts que s'oferien i els usuaris eren simples lectors i no, redactors com són actualment.

Què és un blog? Un blog és un lloc web periòdicament actualitzat que recopila cronològicament textos, articles, noticies, videos, etc d'un o més autors en el que poden expressar les seves idees, opinions i punts de vista sense gerarquia sinó de forma horitzontal, és a dir, que tothom pot dir la seva, sense que tingui més o menys valor que una altra, tot i que aquest fet pot implicar que la informació no sigui del tot certa. A més un aventatge dels blogs és que els podem utilitzar a tot hora, a qualsevol lloc i qualsevol persona.

El fet de que tothom pugui lleguir, veure i opinar en el teu blog és possible gràcies a la blogosfera. Els blogs no estan fets per a ser pàgines independents sinó que s'enllaçen amb altres pàgines d'interès pels usuaris inclús amb altres blogs d'altres persones, a aquest fet l'anomenem blogosfera. Com en tota comunitat hi ha una normativa que s'ha respectar pel be de tots, i el blog també en té una, aquesta està composada per 23 punts dels quals,es poden lleguir uns quant que he escollit a continuació :

- Sigues inquisitiu, trenca amb les idees acceptades sense crítica, dubte de tot per sistema, recombina la informació per observar la realitat des d'altres punts de vista.

-Guia't per la honestedat, respecta la legalitat vigent i elabora la teva pròpia ètica d'actuació.

- El blogaire s'integra a xarxes i es cuida de les xarxes.

-Transmet idees, propostes, opinions, llegueix i opina sobre les altres.


En la blogosfera hi ha diversos tipus de blogs com per exemple els personals, de cinema, teatre, música, educatius, etc. Els blogs educatius o edublogs els podem comparar amb la revista escolar, la imprenta o la correspondència escolar de Célesti Freinet ja que tots ells ens donen la possibilitat de compartir informació de forma bidireccional, tant els alummnes amb els mestres, mestres amb pares, inclús mestres amb mestres.

Hi ha diferents tipus d'edublogs, tots ells amb diferents característiques i finalitats, però la majoria tenen un objectiu en comú el "Saber fer", aquest està destinat als alumnes de les aules per a que siguin capaços d'intervenir, cooperar entre ells, saber opina, etc.

dissabte, 19 de setembre del 2009

INTERACTIVTAT

Edu3.catINTERACTIVTAT
1. Interactivitat: manera d'organitzar i mostrar la informació.
2. Bush: Realitza la associació d'idees en els ordinadors, basant-se en la ment humana.
3. Ted Nelson: inventa la primera xarxa d'internet.
4. Interficia: interactuar amb l'ordinador.